Carson a bhuadraiginn?

Deagh-cheist. Cha robh fòn tapaidh Gàidhlig aig Màiri Mhòr nan Òran ’s cha robh feum aig Fionn MacCumhail air laptop air an robh Ubuntu Gàidhlig. Ach a bheil e cho simplidh sin?

Chanainn nach eil. Bidh thu eòlach air an dà shean-fhacal à sealladh à cuimhne agus rud nach fhaic sùil, cha ghluais e cridhe. Chan eil mi ag ràdh gun gluais na chithear air an sgrìn cridhe ann an cànan sam bith ach tha teicneolas cho uile-làithreach ’nar saoghal an-diugh gu bheil e mar phàirt dhen linguistic landscape, mar a chanas luchd nan cànan. Agus tha buaidh aige sin air cànan. Sin as adhbhar gu bheil sinn a’ strì airson soidhnichean dà-chànanach air na rathaidean is sràidean, sna stèiseanan is sgoiltean. Ach cha do rinn sinn ach toiseach tòiseachaidh air an strì san t-saoghal ùr seo, an saoghal digiteach. Seo dhut earrann à rud a sgrìobh mi airson JCLL (Journal of Celtic Language Learning) ann an 2012:

GAELIC 2.0 – Advances and New Challenges

Since the invention of the personal computer, the digital age has advanced relentlessly. This advance, in particular in conjunction with the advent of the Internet has created both new opportunities and new challenges for smaller
languages such as Scottish Gaelic.
People in the field of language shift have long argued that the use of new technologies can benefit languages which are under pressure (Crystal, 2000). Unfortunately, in most cases these efforts are sporadic and retroactive and
only rarely concerted or aimed at driving technological change and innovation to the benefit of small languages. Scottish Gaelic is a prime example of a typical “mixed case”, having made some advances but also running into new
challenges.
Access and usage of new technologies
Computers and the Internet have become all but omnipresent in accessed the Internet in 2011 in some form, a figure which in the age groups below 54 rises to between 86% and 95% (Ofcom 2011). Ownership of digital
hardware is also high. In 2011, 96% of all people in Scotland aged between 16-24 owned a PC or laptop and 48% owned at least one other item of digital hardware such as a smartphone or console (Scotland’s People, 2011).
In Canada, the figures are very similar, with 79% in 2010 reporting access to the Internet (Statistics Canada 2010).
The impact of interface languages
Although this aspect of technology is still under-researched, there is some research which shows that the language used to interface with technology has an impact on the language skills and patterns of users and a high capability for self-driven learning amongst children using digital technology. Experiments and research from the 1990s onwards, such as the Hole in the Wall experiment (Mitra 2005), have led to the concept of Minimally Invasive Education. It has been demonstrated that children, without guidance, are capable of acquiring a wide range of skills, even if they are presented with technology in a language they do not understand or only partly understand.
In other languages, such as German, computing is seen as one of the main conveyors of English loanwords into the German language, especially amongst younger people where terms such as “cancel” have long ousted native
terms such as “abbrechen” (Jašová 2007). This supports the fairly intuitive assumption that the more of a given
language a user sees on screen, the more likely that is to impact on his/her language patterns.

Crystal, D. (2000). Language Death. Cambridge: Cambridge University Press.
Jašová, M. (2007). Der Einfluss des Englischen und Amerikanischen auf die deutsche Sprache Bakkalaureat Thesis, Masaryk University Brno.
Mitra, S. et al (2005) Acquisition of computing literacy on shared public computers: Children and the “hole in the wall” Australasian Journal of Educational Technology 2005, 21(3), 407-426.
Ofcom (2011). Internet use and attitudes. 2011 Metrics Bulletin.
Scotland’s People (2011). Annual Report: Results from 2011 Scottish Household Survey The Scottish Government 2012.
Statistics Canada (2010). Retrieved January 12, 2012

Bhiodh e math nam biodh barrachd rannsachaidh againn (nach eil sin an-còmhnaidh fìor?) ach chan e beachd claon a tha ann, gu bheil ceangal ann eadar na chithear air na sgrìnichean gach latha ’s buaidh air a’ chànan.

Fiù mur eil sin fìor, cha dèan beagan a bharrachd Gàidhlig ’nar beatha cron oirnn ’s e cho loma-làn dhen Bheurla, ge be càit a bheil sinn an-diugh.

Sgrìobh mi position paper beag air a’ chuspair seo o chionn goirid cuideachd, a’ gabhail a-steach eachdraidh iGàidhlig. Ma tha ùidh agad ann, gheibh thu am PDF an-seo.

Fàg freagairt

Cha dèid an seòladh puist-dhealain agad fhoillseachadh.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest